Son Güncelleştirme Tarihi: 26 Haziran 2013

Aşağıdaki Kullanım Koşulları, Allison Transmission, Inc. (“Allison”) internet sitesini ve diğer Allison çevrim içi/dijital aktifleri kullanırken oluşan yükümlülüklerinizi özetler.

1. KOŞULLARIN KABULÜ

http://www.allisontransmission.com, http://allisontransmissionpublications.com, http://sap.allisontransmission.com adreslerinde bulunabilen Allison internet sitesi/siteleri, Allison’un mülkiyetinde olan ve Allison tarafından çalıştırılan bu siteler (toplu olarak “Site”) ile bağlantılı olan ve birlikte sunulan ilgili tüm sitelere, mobil uygulamalara, çeşitli içeriklere, özelliklere ve hizmetlere sadece aşağıda tanımlanan Kullanım Koşulları kapsamında erişim sağlanabilir ve kullanılabilir (“”Kullanım Koşulları”).p>

LÜTFEN BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN. SİTEYE ERİŞİM SAĞLAYARAK, KARŞIDAN YÜKLEME YAPARAK YA DA SİTEYİ KULLANARAK, BU KOŞUL VE ŞARTLARA BAĞLI OLMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. TÜM KOŞUL VE ŞARTLARI KABUL ETMEZSENİZ, SİTE’YE ERİŞİM SAĞLAYAMAZ VE KULLANAMAZSINIZ.

2. KULLANIM KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Allison, kendi takdir yetkisi dahilinde, size ek bir bildirim göndererek ya da göndermeden Site ile bağlantılı olarak düzenlenmiş Kullanım Koşullarının yayınlanması üzerine her zaman bu Kullanım Koşullarında değişiklik yapabilir. Belirtilen değişiklikler hakkında zamanında bilgi sahibi olmak için Site üzerine gönderilen bilgileri düzenli olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır; değiştirilen koşulları kabul etmemeniz halinde,Site kullanımını derhal durdurmayı ve sizi Site aracılığıyla edindiğiniz dağıtım listeleri veya diğer iletişim listelerinden çıkarması için Allison’a bildirimde bulunmayı kabul etmiş olursunuz. SÖZ KONUSU BİLDİRİMDEN (YA DA VARSA DİĞER BİLDİRİMLERDEN) SONRA SİTEYİ KULLANMAYA DEVAM ETMENİZ, DEĞİŞTİRİLEN KULLANIM KOŞULLARINA BAĞLI OLMAYI KABUL VE TASDİK ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR.

3. SİTENİN KULLANIMI
Bu Kullanım Koşullarına ve siz ve Allison arasında yapılan diğer tüm sözleşmelere uygun şekilde tabi olarak, Allison, kişisel kullanımınız ya da Allison’dan aksi için onay verilmedikçe şirketinizin kullanımı amacıyla Site erişimi ve kullanımı için size münhasır olmayan, devredilemeyen, alt lisans verilemeyen, geçici, vadesi bitebilen lisans verir. Allison’ın açıkça belirtilen yazılı izni olmadan, bu Kullanım Koşullarında tanımlandığı şekilde, aksi Allison tarafından belirtilmedikçe, kişisel kullanımınız ve şirketinizin kullanımı dışında herhangi bir amaç doğrultusunda Site ya da herhangi bir içeriğine erişim sağlamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, tekrar satmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı, iletmeyeceğinizi, halka açık şekilde sergilemeyeceğinizi ya da istismar etmeyeceğinizi kabul etmiş bulunmaktasınız. Allison, tamamen ya da parçalı olarak, takdir yetkisi kendimize ait olmak üzere, herhangi bir nedenle, istediği zaman, bildirim göndererek ya da göndermeden Site’yi değiştirebilir, güncelleyebilir, durdurabilir ya da son verebilir. Adı geçen değişiklik, güncelleme, durdurma ya da son verme ile ilgili olarak, Allison size ya da Site’nin herhangi bir kullanıcısına (“Kullanıcı”) veya diğer üçüncü tarafa karşı sorumlu değildir.

4. KULLANICI DAVRANIŞI
Site erişiminiz, kullanımınız, Site’deki herhangi bir bilgi, veri, yazılım, metin, fotoğraf, ses klibi, görsel işitsel çalışmalar ya da diğer materyaller (toplu olarak “İçerik”) için olan gönderi ya da erişiminiz ile ilgili bir şart olarak, Site’yi kanunsuz ya da Kullanım Koşullarınca yasaklanmış veya Allison tarafından makul şekilde planlanmamış herhangi bir amaç için kullanmamayı kabul etmiş bulunmaktasınız. Buna örnek olarak, bir sınırlandırma olmadan aşağıdaki eylemlerde bulunmamayı kabul etmektesiniz:

a. Bu Kullanım koşulları, Allison’la yapılan diğer uygulanabilir sözleşmeler, uygulanabilir yerel, eyalete ait, ulusal ya da uluslararası kanunlar ve kanun yetkisi taşıyan kural ve düzenlemeleri planlı ya da plansız şekilde ihlal etmek;

b. Site ya da Site İçeriğini ilgili kanunu ihlal eden şekilde kullanmak ya da yayın, gizlilik hakları, sözleşmeye bağlı haklar, temsil hakları veya fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü taraf haklarını ihlal edebilecek, kötüye kullanabilecek ya da aykırı hareket edebilecek herhangi bir İçerik yükleme ya da iletim dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Allison ya da diğer üçüncü taraf haklarını ihlal edebilecek, kötüye kullanabilecek ya da aykırı hareket edebilecek şekilde kullanmak.

c. Site veya Site İçeriğini bu Kullanım Koşullarında izin verilmemiş amaçlar için kullanmak;

d. Bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmedikçe veya Allison tarafından başka şekilde izin verilmedikçe, Site ya da herhangi bir İçeriği kişisel olmayan amaçlar doğrultusunda çoğaltmak, kopyalamak, suretini çıkarmak, değiştirmek, satmak, tekrar satmak ya da istismar etmek;

e. Bilerek yanlış veya yanıltıcı bilgi sağlamak ya da ibraz etmek;

f. Site ya da İçeriğini Allison’un haklarına ya da Site’nin diğer Kullanıcılarının haklarına müdahale edecek şekilde kullanmak;

g. Herhangi bir Kullanıcıdan şifre, hesap ya da diğer kişisel veya özel bilgiler alma girişiminde bulunmak dahil olmak üzere bilgisayar korsanlığı, şifre ‘madenciliği’ ya da diğer gayrimeşru veya izinsiz araçlarla Allison tarafından kullanılan Site bölümü veya özelliğine, herhangi bir sunucu ya da Site ile bağlantılı diğer Kullanıcı hesabı, sistem veya ağlara yetkisiz erişim elde etmeye çalışmak.

h. Hesabınızına ait kullanıcı adını, şifreyi, diğer bilgileri veyabu Kullanım Koşulları altında yer alan hak veya yükümlülüklerinizi satmak, paylaşmak ya da başka şekilde devretmek veya devretmeye çalışmak;

i. Site’ye zarar verebilecek, saldırabilecek, engelleyebilecek, zarar verebilecek, etkisiz hale getirebilecek ya da kapasitesini aşabilecek veya bunları gerçekleştirmesi planlanan virüs, Truva atları, solucanlar, saatli bombalar, örümcekler, cancelbotlar ya da diğer bilgisayar programlama rutinlerini içeren ya da şifrelenmiş herhangi bir iletim ya da diğer kod veya materyalleri iletmek veya ibraz etmek;

j. Yapay araçlar aracılığıyla Site’de bulunan bilgilere erişim, karşıdan yükleme, izleme ya da kopyalama (“deep-link”, “kazıyıcı”, “robot”, “örümcek” ya da diğer otomatik aygıt, program, algoritma ya da yöntem bilim veya benzeri ya da eşit otomatik veya manüel işlem dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmaksızın), Site ya da herhangi bir içeriği herhangi bir şekilde çoğaltmak veya seyir yapısı ya da sunumunu bozmak, Site içinde tasarlanmış bir şekilde kullanıma sunulmayan herhangi bir içerik, materyal, belge ya da bilgiyi herhangi bir şekilde elde etmek ya da elde etmeye çalışmak;

k. Site üzerinde veya kapsamında yer alan herhangi bir yazılımı kaynak koda dönüştürme ya da ters mühendislik uygulama girişiminde bulunmak;

l. İçerikten alınan herhangi bir telif hakkı ya da diğer tescilli yazımları kaldırmak;

m. İçeriği başka bir şahsa göndermek ya da materyalleri diğer herhangi bir sunucu üzerinde “kopyalamak”;

n. Site ya da Site ile bağlantılı herhangi bir ağın korunmasızlığını inceleme, tarama ya da test etme, Site ya da Site ile bağlantılı herhangi bir ağın güvenlik ya da kimlik denetimi önlemlerini ihlal etmek. Allison tarafından açık bir şekilde izin verilmedikçe ve Site tarafından sağlanmadıkça, kendi bilgileriniz dışındaki kişisel kimlik tanımlamaları ya da bilgileri dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir bilgiyi yayınlama amacıyla Site aracılığıyla ya da tarafından sunulan herhangi bir hizmet ya da bilgi veya Site istismarı ya da kaynak dahilinde mülkiyeti sizin olmayan Allison hesapları dahil herhangi bir Allison müşterisi ya da Site’nin diğer bir Kullanıcısı ile ilgili olarak herhangi bir bilgi araştırması, takip ya da takip araştırması yapamazsınız; veya

o. Allison’un Site’nin başkaları tarafından kullanımı ve istifadesini engellediğini ya da bu kullanıma zarar verdiğini tespit ettiği, Allison’un altyapısına makul olmayan ya da orantısız derecede büyük bir yük bindiren, Site ya da Site tarafından yürütülen faaliyetlerin uygun çalışmasını engelleyen ya da engelleme girişiminde bulunan herhangi bir eyleme karışmak.

5. GİZLİLİK POLİTİKASI

Allison Gizlilik Politikası http://www.allisontransmission.com/tr-tr/privacy-policy/ adresinde bulunabilir ve işbu belge ile referans içine dahil edilmiştir. Gizlilik Politikası, Site üzerinde ifşa edilen kişisel bilgilere ilişkin hak ve sorumlulukları açıklar.

6. KAYIT BİLGİLERİ

Site’nin belirli bölümlerini kullanmak ya da erişim sağlamak ve belirli ürün ve özellikleri kullanmak için bir hesap oluşturmanız gerekebilir. Hesabınıza erişim sağlamak ve hesabınızdan faydalanmak için kullanıcı adı ve şifre gibi oturum açma bilgilerini sağlamanızı isteyebiliriz. Site’yi kullanmanızın bir şartı olarak, (a) Allison’a, Site’yi kullanırken ya da kayıt olurken, Allison’un kayıt formlarında istenilen şekilde doğru, gerçek, güncel ve tam bilgi sağlamayı, (b) bu bilgilerin doğruluğunu, gerçekliğini ve tamlığını güncellemeyi ve korumayı kabul etmiş bulunmaktasınız. Genellikle diğerleri tarafından kullanılamayan herhangi bir şifre ve diğer hesap bilgilerinin gizliliğini korumaktan ve kullanıcı adı ve şifreniz altında meydana gelen tüm faaliyetlerden tamamen sorumlusunuz. Seri ve örtüşen hesaplar oluşturmak hesap sonlandırması ile sonuçlanabilir. Çoklu hesap yönetimi ile ilgili sorularınız varsa, lütfen bizimle irtibat kurunuz.

7. ERİŞİM SONLANDIRMASI

Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz durumunda, Site ve Site İçeriğini kullanma ve erişim sağlama izniniz otomatik olarak sonlandırılacaktır. Allison, derhal ve herhangi bir ihbarda bulunmadan Site ya da herhangi bir bölümüne erişim veya kullanım hakkınızı sonlandırabilir. Böyle bir sonlandırma üzerine, derhal Site’ye erişim ya da kullanımınızı durdurmalı ve Site’ye erişim sağlamama, faydalanmama ya da kullanım girişiminde bulunmamayı kabul etmelisiniz. Buna ek olarak, Allison’un,teknik, kanunu ya da başka bir şekilde, Site ya da ilgili herhangi bir bölümüne erişiminizi engellemek, hükümsüz hale getirmek ya da izin vermememek için gerekli icraatlarda bulunma hakkını saklı tuttuğunu kabul etmiş bulunmaktasınız. Allison’un bu hakkı yegane takdir yetkisinde uygulayabileceğini ve bu hakkın Allison tarafından kullanılabilecek diğer hak ve yasal yollara bir ek olabileceğini fakat onların yerlerine geçmeyeceğini kabul etmiş olursunuz. Sonlandırma durumunda yapısı gereği geçerliliğini koruyan bu Kullanım Koşullarının tüm hükümleri, mülkiyet, garanti feragatnameleri, güvence ve sorumluluk sınırlamaları ile ilgili hükümler dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Site erişiminizin sonlandırılmasını devam ettirecektir.

8. TİCARİ MARKA VE TELİF HAKLARI

Tüm makale, metin, belge, görüntü, çizim, grafik, fotoğraf, ses klipleri, görsel işitsel çalışmalar, yazılım, sayfa başlığı, temel yazılım kodu, Site’nin “görünüm ve hissi”, renk kombinasyonları, düzen ve diğer tüm grafik elementler dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Site üzerindeki tüm içeriğin, Allison, bağlı şirketlerinin ve/veya üçüncü taraf içerik sağlayıcılarının ticari markası, hizmet markası, ticari takdim şekli, telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakkı ya da lisanslarına dayalı olduğunu varsaymanız gerekmektedir. Allison’un önceden yazılı izni olmadıkça ya da Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmedikçe, Site’de okuduğunuz ya da gördüğünüz hiçbir şey ya da Allison’un Site’yi oluşturmak için kullandığı herhangi bir kaynak kodu ya da HTML kodu, başka bir site üzerine kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz, iletilemez, tekrar yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, gösterilemez, “çerçevelendirilemez” veya uygulanamaz. Kullanıcılar Site’nin herhangi bir bölümünde herhangi bir izinli kopyalama ile ilgili tüm telif hakkı veya diğer mülkiyet bildirimlerini ellerinde bulundurmalıdırlar. Site üzerinde görülen üçüncü taraf işaretleri ya da içerikleri, ilgili mülk sahiplerinin mülkiyetindedir. İlgili mülk sahibinin izni olmadan Allison Kullanıcı tarafından adı geçen üçüncü taraf işaretleri ya da içeriklerinin kullanımı ile ilgili vekalet vermez.

9. FİKRİ MÜLKİYET İHLALİ İLE İLGİLİ İDDİADA BULUNMAK İÇİN BİLDİRİ VE PROSEDÜR
Allison diğerlerinin fikri mülkiyetlerine saygı duymaktadır. Telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet ihlal iddialarını yasallaştırmak için hızlı bir şekilde yanıt vermek politikamızdır. İddia edilen ihlal bildirimlerini derhal işleme alacak ve araştırma yapacağız ve Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (“DMCA”) ve diğer uygulanabilir fikri mülkiyet kanunları kapsamında uygun icraatlarda bulunacağız. DMCA gereklilikleri ile uyumlu ve önemli derecede uyumlu bildirimlerin alınması üzerine, ihlal eyleminde bulunduğu ya da ihlal faaliyetine konu olduğu iddia edilen herhangi bir materyali, hızlı bir şekilde kaldırmak ya da erişimi engellemek için icraatta bulunabiliriz ve ihlal eyleminde bulunduğu iddia edilen materyal ya da faaliyet ile bağlantı ve referansları hızlı bir şekilde kaldırmak ve erişimi engellemek için icraatta bulunabiliriz. İhlal eylemini tekrar eden Site Kullanıcılarının erişimini sonlandırabiliriz.

Allison’u Telif Hakkı ya da Ticaret Markası İhlali Konusunda Bilgilendirme: Bize bir ihlal bildiriminde bulunmak için, DMCA ((ALLISON HAKKINDA BİLGİBu bağlantı sizi allisontransmission.com web sayfasından çıkaracaktır http://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#512) tarafından belirtilen bilgileri ifade eden “Site:DMCA Bildirim Departmanı”nın dikkatine gönderilmek üzere copyrightagent@allisontransmission.com adresine yazılı olarak bilgi vermeniz gerekmektedir. Herhangi bir faaliyetin haklarınızı maddi olarak ihlal ettiği ile ilgili yanlış bir beyanda bulunursanız, tazminatlardan sorumlu olabileceğinizi lütfen not edin (masraf ve avukat ücretleri dahil). Sizden aşağıdaki bilgileri almak isteyeceğiz:

1. telif hakkı ya da diğer fikri mülkiyet hakkı sahibinin adına hareket etmekle yetkili kişilerin fiziki ya da elektronik imzası,

2. ihlal edilmiş iddiasında bulunduğunuz telif hakkı bulunan eser, ticari marka ya da fikri mülkiyetin tanımı;

3. dava açılan materyalin detaylı tanımı ve ihlal iddiasında bulunulan materyalin bulunduğu ya da Site içinde görüldüğü yer;

4. adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;

5. tartışmalı kullanım için telif hakkı ya da diğer fikri mülkiyet sahibi, temsilcisi ya da kanun tarafından izin verilmediğine inandığınız ile ilgili tarafınızdan hazırlanmış bir beyan; ve

6. bildirinizde yer alan yukarıdaki bilgilerin doğru olduğu, sizin telif hakkı ya da fikri mülkiyet hakkı sahibi olduğunuzu veya telif hakkı ya da fikri mülkiyet hakkı sahibinin yerine hareket etmek için yetkilendirildiğinizi belirten tarafınızdan yalan yere tanıklık cezası kapsamında düzenlenmiş bir beyan.

Allison’a Karşı Bildirim Sağlama: İhlal bildirimine cevaben İçeriğe olan erişimi kaldırır ya da etkisiz hale getirirsek, etkilenmiş içeriğin sahibi ya da yöneticisi ile irtibata geçmek için makul girişimlerde bulunacağız. Materyaliniz kaldırılmış ise ve materyalinizin ihlal içermediğini düşünüyorsanız, DMCA (ALLISON HAKKINDA BİLGİBu bağlantı sizi allisontransmission.com web sayfasından çıkaracaktır. http://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#512) tarafından gereken tüm bilgileri ifade eden “DMCA Ters Bildirim Departmanı”nın dikkatine gönderilmek üzere copyrightagent@allisontransmission.com adresine yazılı bir iletişim yoluyla karşı bildirimde bulunabilirsiniz. Herhangi bir faaliyetin başkalarının telif haklarını maddi olarak ihlal ettiği ile ilgili yanlış bir beyanda bulunursanız, bir faaliyetin ihlal oluşturduğu konusunda emin değilseniz, bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

10. GECİKMELER VE ERİŞEBİLİRLİK
Site, yapısal olarak İnternet ve elektronik iletişimlerin kullanımında sınırlandırmalar, gecikmeler, hatalar ve diğer sorunlara maruz kalabilir. Allison, adı geçen sorunlardan kaynaklanan gecikme, hata ya da diğer hasarlardan sorumlu değildir.

11. GARANTİ VE FERAGATLER
Allison’un sayılanlarla ilgili kontrol sahibi olmadığını ve herhangi bir icraatta bulunma görevi olmadığını onaylamaktasınız: Kullanıcıların Site’ye erişim sağlamaları ya da kullanmaları; içeriği etkileyen ya da Site’nin sizinle ilgili bağlantılı olarak elde ettikleri; Site ile bağlantılı olarak içeriği yorumlama ve kullanma şekliniz; site ile bağlantılı olarak ya da içeriğe maruz kalma sonucu olarak alınacak önlemler. Site boyunca elde edilen ya da edilmeyen bilgi ve içeriklerle ilgili olarak Allison’u sizin için olan tüm sorumluluklardan muaf tutmaktasınız. Site yanlış olabilecek bilgiler içerebilir ya da bu bilgileri içeren sitelere sizi yönlendirebilir. Allison Site’de tarafından kapsanan ya da erişim sağlanmış içeriklerle ilgili olarak herhangi bir beyanda bulunmaz ve Allison Site aracılığıyla kapsanan ya da erişim sağlanan materyalin doğruluğu, telif hakkı uyumu, kanuniliği ya da uygunluğu ile ilgili sorumlu ya da yükümlü olmayacaktır. Allison, adı geçen bilginin güvenirliği, doğruluğu, zamanlaması ya da tamlığı ile ilgili herhangi bir garanti ya da güvence açıklaması veya ifadesinde bulunmamıştır ve belge içindeki herhangi bir hata ya da ihmalle ilgili sorumluluk kabul etmez.

SİTEYE RİSKİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE ERİŞİM SAĞLAR VE KULLANIRSINIZ. SİTE HERHANGİ BİR GARANTİ OLMADAN KULLANILABİLİRLİK TEMELİNE DAYALI OLARAK “OLDUĞU ŞEKİLDE” SAĞLANMIŞTIR VE ÖZEL BİR AMAÇ YA DA İHLAL DURUMU İÇİN TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK GARANTİLERİNDEN ÖZELLİKLE FERAGAT EDİLMİŞTİR. . ALLISON YA DA BAĞLI ŞİRKETLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİK SAĞLAYICILARI, ADI GEÇEN ZARARLARIN OLASILIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSALAR DAHİ, KULLANIMDAN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN KAYBEDİLEN KAR, VERİ KAYBI YA DA HASARI VEYA DOĞRUDAN VE DOLAYLI ÖZEL TAZMİN EDİCİ YA DA RASTLANTISAL HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN SİTE İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KAYIP, BİLGİ YA DA İÇERİK BULUNMAMASINDAN DOLAYI SORUMLU TUTULMAYACAKLARDIR. BU FERAGAT ALLISON İHMALİ YA DA KUSURU, BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ YA DA DİĞER BENZERİ MADDELER, TELEKOMÜNİKASYON HATALARI YA DA YETKİSİZ ERİŞİM VEYA HIRSIZLIKLA VEYA BAŞKA YOLLARLA KULLANICI BİLGİLERİNİN KULLANIMINDAN ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR HASAR YA DA ZARAR İÇİN UYGULANABİLİR. ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN SİTEYİ ETKİLEYEN CEZAİ, GİZLİ YA DA İHMALKAR İCRAATLARI VEYA İHMALLERİNDEN SORUMLU DEĞİLİZ. ALLISON YA DA MÜDÜRLERİ, MEMURLARI, BAĞLI ŞİRKETLERİ, TEMSİLCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ATANANLARI YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİK SAĞLAYICILARI DİĞER KULLANICILARIN GİZLİ YA DA KANUNSUZ İŞ YÜRÜTMELERİNDEN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULMAZLAR. ALLISON YA DA BAĞLI ŞİRKETLERİ, TEMSİLCİLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA ATANANLARI HİÇBİR DURUMDA KULLANICININ EKİPMAN, DONANIM YA DA DİĞER MÜLKÜNE ZARAR VERMEKTEN VEYA SİTENİN KULLANIMINDAN ORTAYA ÇIKAN ŞAHSİ YARALANMALARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. SİTE’NİN KULLANIMI YOLUYLA HERHANGİ BİR MATERYAL ERİŞİMİ SAĞLAMA, KARŞINDAN YÜKLEME YA DA ELDE ETME KENDİ TAKDİR YETKİNİZ VE RİSKİNİZ DAHİLİNDEDİR VE ADI GEÇEN MATERYALİN KARŞIDAN YÜKLENMESİNDEN KAYNAKLANAN BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZİN HASARI YA DA VERİ KAYBI İLE İLGİLİ OLARAK YALNIZCA SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ. SÖZLÜ YA DA YAZILI OLARAK ALLISON’DAN YA DA SİTE VE/VEYA HİZMETLER ARACILIĞIYLA TARAFINIZCA ELDE EDİLMİŞ HİÇBİR BİR TAVSİYE YA DA BİLGİ, KOŞULLAR DAHİLİNDE AÇIK OLARAK BELİRTİLMEYEN HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ.

KOŞULLAR DAHİLİNDE AÇIKÇA SAĞLANANLAR DIŞINDA, ALLISON (I) SİTE VE/VEYA HİZMETLERİN GEREKLİLİKLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI, (II) SİTE VE/VEYA HİZMETLERİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VE HATASIZ OLACAĞI, (III) SİTE VE/VEYA HİZMETLERİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEN SONUÇLARIN DOĞRU VE GÜVENİLİR OLACAĞI, (IV) SİTE ARACILIĞIYLA TARAFINIZDAN SATIN ALINMIŞ YA DA ELDE EDİLMİŞ ÜRÜN, HİZMET, BİLGİ YA DA DİĞER MATERYALLERİN KALİTESİNİN BEKLENTİNİZE UYGUN OLMASI, VE (V) YAZILIM İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR HATANIN DÜZELTİLECEĞİ İLE İLGİLİ BEYANDA BULUNMAZ YA DA GARANTİ VERMEZ. SİZE BİLDİRİMDE BULUNMADAN ZAMAN ZAMAN HİZMETLERİ BELİRSİZ SÜRELİ OLARAK KALDIRABİLECEĞİMİZİ, YA DA HİZMETİ İSTEDİĞİMİZ ZAMAN İPTAL EDECEĞİMİZİ KABUL ETMİŞ BULUNMAKTASINIZ. ÇÜNKÜ BAZI YARGILARDA BELİRTİLEN GARANTİLERİN HARİÇ BIRAKILMASINA İZİN VERMEZ, YUKARIDA BELİRTİLEN GARANTİLERİN HARİÇ BIRAKILMASI SİZİN İÇİN UYGULANMAYABİLİR. BAZI EYALET YA DA YARGILAR DOLAYLI YA DA RASTLANTISAL HASARLAR İÇİN HARİÇ TUTULMA YA DA SINIRLANDIRMAYA İZİN VERMEZ, BU EYALET VE YARGILARDA, ALLISON’IN SORUMLULUĞU KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN KAPSAMLA SINIRLI OLACAKTIR.

ALLISON TARAFINIZDAN HİZMETLERLE İLGİLİ OLARAK İBRAZ EDİLEN BİLGİLERİ KORUMAK İÇİN MAKUL ÇABALARDA BULUNACAKTIR FAKAT SİZ ADI GEÇEN BİLGİ İBRAZLARININ KENDİ RİSKİNİZ DAHİLİNDE OLDUĞUNU ONAYLADINIZ VE KABUL ETTİNİZ VE ALLISON HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İŞBU BELGE İLE ADI GEÇEN BİLGİLERLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR KAYIP YA DA SORUMLULUK İÇİN TÜM YA DA BİR KISIM SORUMLULUKLARDAN FERAGAT EDER.

Site diğer İnternet sitesi ya da kaynaklarına yönlendiren bağlantılar teşhir edebilir. Allison’un adı geçen site ve kaynaklarında hiçbir kontrolü olmadığı için, Allison’un adı geçen harici site ya da kaynakların kullanılabilirliğinden dolayı sorumlu olmadığını ve adı geçen site ve kaynaklarda mevcut herhangi bir içerik, reklam, ürün ya da diğer materyalleri doğrulamadığını, sorumlu ya da yükümlü olmadığını onaylamış ve kabul etmiş bulunmaktasınız. Ayrıca adı geçen site ya da kaynaklar aracılığıyla ya da üzerinde mevcut olan herhangi adı geçen içerik, mal ya da hizmetlerin kullanımı ya da güveni ile bağlantılı olarak ortaya çıkan ya da ortaya çıktığı iddia edilen herhangi bir hasar ya da kayıp için Allison’un doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Diğer Kullanıcıların davranışı, içeriğin sizin üzerinizde nasıl bir etkisi olduğu, içeriği nasıl yorumladığınız ya da kullandığınız, içeriğe maruz kalma sonucu olarak nasıl icraatlarda bulunduğunuz ile ilgili olarak Allison’un hiçbir kontrol ya da işlemi yoktur. Allison’u Site aracılığıyla edinilen ya da edinilmeyen İçerik için olan sorumluluklardan muaf tutmaktasınız. Allison, Site aracılığıyla erişilen ya da içinde yer alan bilgi doğruluğu dahil olmak üzere İçerik ile ilgili herhangi bir bir beyanda bulunmaz ve Allison, Site aracılığıyla erişilen ya da içinde yer alan materyalin yasal ya da uygun oluşu, bilgi doğruluğu ve telif hakkı uygunluğu ile ilgili sorumlu ya da yükümlü olmayacaktır.

12. TAZMİNAT
Allison’u, memurlarını, müdürlerini, firma sahiplerini, çalışanlarını, temsilcilerini, tasarımcılarını, kullanıcılarını, haleflerini, atananlarını, distribütörlerini, tedarikçilerini ve perakendecilerini, (a) tarafınızdan yapılan Kullanım koşulları ihlalleri; (b) Allison’a tarafınızdan sağlanan veya Site aracılığıyla ibraz ettiğiniz, ilettiğiniz ya da kullanıma sunduğunuz yanlış ya da doğru olmayan İçerik veya diğer bilgiler; (c) başkalarının haklarının ihlali ya da başkaları ile ilgili olarak sebep olduğunuz zararlardan dolayı tazminat ödemeyi, savunmayı ve sorumlu tutmamayı kabul etmiş bulunmaktasınız. Allison’un adı geçen hasar ya da iddia ile ilgili savunma için yegane kontrolü olacaktır.

13. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
ALLISON, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VE TEMSİLCİLERİNİN SÖZLEŞME KAPSAMINDA, SİTE İLE İLGİLİ OLARAK, SAYILANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN: (A) SİTE KULLANIMI YA DA SİTE’Yİ KULLANAMAMA; (B) SİTE’NİN KULLANIMI SONUCU OLARAK SATIN ALINAN YA DA ELDE EDİLEN HERHANGİ MAL VE/VEYA HİZMETLERİN MALİYETİ; (C) İLETİM, VERİ, BİLGİ YA DA İÇERİĞİNİZİN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ YETKİSİZ ERİŞİM İFŞASI; (D) SİTE’YE İBRAZ ETTİĞİNİZ, ALDIĞINIZ, ERİŞİM SAĞLADIĞINIZ, İLETTİĞİNİZ YA DA GÖNDERDİĞİNİZ İÇERİK; (E) SİTE ARACILIĞIYLA YA DA BAĞLANTILI OLARAK HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN BEYAN YA DA YÜRÜTMESİ; (F) SİTE İLE İLGİLİ BAŞKA BİR KONU; YA DA (G) BU KULLANIM KOŞULLARININ ALLISON TARAFINDAN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İHLAL EDİLMESİ YA DA ALLISON’UN BU KULLANIM KOŞULLARI KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAMA İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR HATASI İLE İLGİLİ OLARAK HAKSIZLIK, KUSURSUZ SORUMLULUK, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, CEZAİ, TAZMİN EDİCİ, BİRBİRİNİ İZLEYEN YA DA ÖRNEK NİTELİĞİNDE ZARARLARDAN DOLAYI (ALLISON ADI GEÇEN ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ) (TOPLU OLARAK “ZARARLAR”) SORUMLU TUTULMAYACAĞINI AÇIK BİR ŞEKİLDE KABUL VE TASDİK ETMİŞ OLURSUNUZ. ALLISON, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VE TEMSİLCİLERİNİN ADI GEÇEN KULLANIM KOŞULLARI YA DA SİTE KULLANIMI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR DOĞRUDAN ZARARLA İLGİLİ SORUMLU TUTULMASI KAPSAMINDA, ZARARLAR İÇİN OLAN YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMDA 100 DOLARI AŞMAYACAKTIR. BU SINIRLANDIRMALAR, KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN TAM KAPSAM DAHİLİNDE UYGULANACAKTIR.

Bazı yargı yetkilerinde, sorumluluk ya da zarar sınırlandırılmaları ya da hariç bırakılmalarına izin verilmez. Söz konusu yargı yetkilerinde, yukarıda bahsi geçen bazı sınırlandırma ve hariç bırakılmalar sizin için uygulanmayabilir.

14. SÖZLEŞMENİN TAMAMI
Gizlilik Politikası dahil olmak üzere fakat bununla sınırlı olmaksızın referans ile birleştirilen bu Kullanım Koşulları, diğer sözleşme, kural ve politikalar, Site’nin kullanımı ile ilgili siz ve Allison arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Kullanım Koşulları içinde yer alan konu ile ilgili olarak siz ve Allison arasında yazılı ya da sözlü yapılan önceki ya da eş zamanlı tüm müzakere, tartışma ya da sözleşmeleri hükümsüz kılmaktadır. Siz ve üçüncü taraflar arasında ek koşul ve şartlar bulunabilir. Adı geçen üçüncü taraf sözleşmelerinin bu Kullanım Koşulları kapsamında Allison’a olan yükümlülük ve görevlerinizi engellemediğini beyan ve garanti etmiş bulunmaktasınız.

15. GEÇERLİ KANUN
Bu Kullanım Koşulları, siz ve Allison arasındaki ilişki, davanızın görüldüğü yer, ihlalin olduğu yer, sizin ya da diğer yargı yetkisinin bulunduğu yer ile ilgili kanun hükümleri seçimlerine bağlı olmaksızın, Indiana Eyaleti kanunları tarafından yönetilir. Münhasır yargı yetkisinin Marion bölgesindeki yetkili yargı sahibi eyalet ya da federal mahkemeler olduğunu kabul etmekte ve onaylamaktasınız ve Allison’ın davayı yegane takdir yetkisinde tarafınızdan yapılan herhangi bir ihlali ya da sizin bulunduğunuz bölge ya da eyalette açmayı seçmesi dışında, adı geçen mahkemede görüşülen iddiaya uygun olmayan uygunsuz yer ya da mahkeme veya şahsi yargı yetkisi yokluğu ile ilgili savunmalardan feragat etmiş bulunmaktasınız. Herhangi bir kanun ya da yasaya bağlı olmaksızın, Site ya da bu Kullanım Koşullarının kullanımı ile ilgili ya da kullanımından kaynaklanan herhangi bir iddia ya da dava sebebi, adı geçen iddia ya da dava sebebinin ortaya çıkmasından sonra bir (1) yıl içinde dosyalanacağı ya da sonsuza kadar zaman aşımına uğrayacağını kabul etmiş bulunmaktasınız.Allison, Site ya da Site İçeriğinin Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanım için uygun ya da hazır durumda bulunması ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz. Kanunsuz yetki ile size ve içeriğine erişim ya da kullanım yasaklanmıştır. Site’ye erişimi seçenler bu kararı kendi inisiyatiflerinde vermektedir ve bölgelerinin geçerli kanunlara uygunluğundan kendileri sorumludur.

16. DİĞER BİLGİLER
Bu Kullanım Koşullarının ya da Allison’la olan diğer sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal etmeniz durumunda, Allison, doğrudan, izleyen ve cezai zararlar ve ihtiyati tedbirler dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmaksızın mevcut herhangi bir kanuni ya da adil dava yoluna başvurabilir. Allison’ın dava yolları toplu görülür ve münhasır değildir. Allison’ın herhangi bir dava yoluna başvurmada ya da Kullanım Koşullarını uygulamada başarısız olması, dava yolundan ya da Kullanım Koşullarının herhangi bir bölümünü uygulama hakkından feragat edilmesi olarak işlem görmeyecektir. Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün dava edilemez ya da geçersiz bulunması durumunda, Koşulların tam yetki, geçerlilik ve yürürlükte kalması için, adı geçen hüküm gerekli olan minimum kapsamda sınırlanacak ya da çıkartılacaktır. Bu Kullanım Koşulları, Allison’un önceden yazılı izni olması dışında, devredilemez, atanamaz ya da alt-lisans verilemez. İzin almadan Koşul, kanun ve yükümlülükleri devredebilir, atayabilir ya da temsil edebiliriz. Bu Site’nin kullanıcıları geçerli tüm mevzuat ve kanuna uyumlu olmaktan sorumludur. Bu Kullanım Koşulları ya da Site kullanımının bir sonucu olarak siz ve Allison arasında hiçbir ortak teşebbüs, ortaklık, istihdam ya da temsilcilik ilişkisi bulunmaz. Muaf tutulan Tarafların bu Kullanım Koşulları için atanmış üçüncü taraf lehtarı olacağını onaylamış ve kabul etmiş bulunmaktasınız.

17. BİZİMLE İRTİBATA GEÇİN
Bu koşullarla ilgili herhangi bir yorum veya sorunuz olursa ya da Kullanım Koşulları ile ilgili herhangi bir ihlal bildiriminde bulunmak isterseniz, lütfen webmaster@allisontransmission.comadresinden bizimle irtibata geçin..